• Home
  • Biotranszformációk

Korábbi biotranszformációs projektjeink:


Biokatalizátor termelése a talampanel királis intermedierjének előállításához

 

Talampanel


Az (S)-metil-benzil-alkoholok előállítása sztereoszelektív bioredukcióval

acetofenon_red


Kompaktin bioszintézise és hidroxilezése pravasztatinná

 

Pravastatin


Primycin és más antibiotikumok előállítása

PrimycinA PRIMYCIN története és néhány tulajdonsága

Magyarországon Vályi-Nagy irányításával indult a szervezett antibiotikum kutatás. Az izolált primycin, penicilsav, achoricinek, flavofungin, desertomycin, grubilin antibiotikumok közül a primycinnel foglalkoztak behatóbban, mert mind a törzs, mind a hatóanyag új volt.

A primycin az Ebrimicin®zselé és krém hatóanyaga. A primycinről, mint az első magyar antibiotikumról Vályi-Nagy és munkatársai először 1954-ben a Nature-ben, majd 1956-ban a Pharmazie-ban számoltak be. A hatóanyagot termelő törzs a viaszmoly (Galeria melonella) béltraktusából izolálták, majd „homokkultúrában” konzerválták. Szabó G. és Preobrazsenszkaja 1962-ben Actinomyces primycini n-spnek identifikálta. E törzs a jelenlegi törzs sterilis holotipusa volt. A gazdagon sporuláló, ipari szinten termelő törzs szelektivitásáról Vályi-Nagy és Kulcsár 1969-ben számolt be.A törzs taxonómiai besorolása Szabó I. és munkatársaitól származik, és a törzset Thermomonospora galeriensis comb. nov. néven FBUA 1274. sorszámmal deponálták.

Az Ebrimicin® már az első vizsgálatok szerint kitűnt a Gram-pozitív mikroorganizmusok és a pathogén, valamint apathogén Mycobacktérium törzsek elleni nagy hatékonyságával. Az azóta eltelt időben számos kutató által végzett antimikrobás vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy az antimikrobás spektruma igen széleskörű: a Gram-pozitív baktériumokra (beleértve a más hatóanyagokra rezisztens és polirezisztens törzseket is), valamint a Mycobacktérium törzsekre igen alacsony koncentrációban „cid” hatású, és hat a sarjadzó és fonalas gombákra, vibriókra, egyes algák, protozoonok és makrovírusok ellen is. Magasabb koncentrációban hatásos a Gram-negatív baktérium törzsekre is, beleértve a rezisztens és polirezisztens törzseket is.


Szteroid biotranszformációk -16-α-hydroxyláció


Borrelidin bioszintézise