Köszöntjük nyári munkatársainkat!

Köszöntjük nyári munkatársainkat!

Nagy szeretettel fogadtuk a 2017/2018 tanévben gyakorlatot, nyári gyakolatot vagy diplomamunkát végző hallgatóinkat. Reméljük a nálunk töltött időben sikerül a fermentáció területét megszeretniük és a választott kutatásaikban elért eredményeik pozitív, megerősített alapot jelentenek a későbbi szakmai elhivatottságukhoz.

Dávid Ildikó Nóra az ELTE-n végzett alkalmazott BSc környezetkutató. MSc diplomamunkájának címe „Oltókultúrák tesztelése klórozott rövid szénláncú szénhidrogének kármentesítésére”. Témavezetői: Dr. Márialigeti Károly- ELTE  Mikrobiológia Tanszék,  Dr. Bódai Viktória- Fermentia Kft. Védés várható ideje: 2018. június

Dudás Bence biológus BSc, jelenleg a BME VBK Biomérnöki MSc, Alkalmazott biotechnológia szakirányon tanul. Egyéni feladatát ebben a szemeszterben a Fermentia Kft-nél végzi. Egyetemi témavezetője: Dr. Tardy Gábor, BME-ABÉT

Farkas Tamás BME VBK Vegyészmérnök MSc, szakmai gyakorlatra érkezett hozzánk. Egyetemi témavezetői: Nagy Balázs és Dr. Németh Áron  BME-ABÉT