Biotranszformációk

Korábbi biotranszformációs projektjeink:

Biokatalizátor termelése a talampanel királis intermedierjének előállításához

Talampanel is a non-competitive antagonist of AMPA receptor, and it is an investigational drug for the treatment of epilepsy and cerebrovascular ischemia.

The first step of an efficient synthesis of talampanel is the reduction of 3,4-methylenedioxyphenyl-acetone (MDA) to (S)-a-methyl-1,3-benzodioxole-5-ethanol (MBE) accomplished with Zygosaccharomyces rouxii in the presence of XAD-7 resin. The application of the moderately polar adsorbent resulted in low and non-toxic concentration of both the substrate and the product in the water phase. Z. rouxii was chosen because it tolerated higher substrate and product concentration (<6 g/l) and had a higher productivity number in comparison to the other examined yeasts.

Az (S)-metil-benzil-alkoholok előállítása sztereoszelektív bioredukcióval
Kompaktin bioszintézise és hidroxilezése pravasztatinná
Primycin és más antibiotikumok előállítása

A PRIMYCIN története és néhány tulajdonsága

Magyarországon Vályi-Nagy irányításával indult a szervezett antibiotikum kutatás. Az izolált primycin, penicilsav, achoricinek, flavofungin, desertomycin, grubilin antibiotikumok közül a primycinnel foglalkoztak behatóbban, mert mind a törzs, mind a hatóanyag új volt.

A primycin az Ebrimicin®zselé és krém hatóanyaga. A primycinről, mint az első magyar antibiotikumról Vályi-Nagy és munkatársai először 1954-ben a Nature-ben, majd 1956-ban a Pharmazie-ban számoltak be. A hatóanyagot termelő törzs a viaszmoly (Galeria melonella) béltraktusából izolálták, majd „homokkultúrában” konzerválták. Szabó G. és Preobrazsenszkaja 1962-ben Actinomyces primycini n-spnek identifikálta. E törzs a jelenlegi törzs sterilis holotipusa volt. A gazdagon sporuláló, ipari szinten termelő törzs szelektivitásáról Vályi-Nagy és Kulcsár 1969-ben számolt be.A törzs taxonómiai besorolása Szabó I. és munkatársaitól származik, és a törzset Thermomonospora galeriensis comb. nov. néven FBUA 1274. sorszámmal deponálták.

Az Ebrimicin® már az első vizsgálatok szerint kitűnt a Gram-pozitív mikroorganizmusok és a pathogén, valamint apathogén Mycobacktérium törzsek elleni nagy hatékonyságával. Az azóta eltelt időben számos kutató által végzett antimikrobás vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy az antimikrobás spektruma igen széleskörű: a Gram-pozitív baktériumokra (beleértve a más hatóanyagokra rezisztens és polirezisztens törzseket is), valamint a Mycobacktérium törzsekre igen alacsony koncentrációban „cid” hatású, és hat a sarjadzó és fonalas gombákra, vibriókra, egyes algák, protozoonok és makrovírusok ellen is. Magasabb koncentrációban hatásos a Gram-negatív baktérium törzsekre is, beleértve a rezisztens és polirezisztens törzseket is.

Szteroid biotranszformációk -16-α-hydroxyláció
Borrelidin bioszintézise
advanced-floating-content-close-btn