Bódai Viktória, PhD

Bódai Viktória PhD fokozatát kémiai tudományokból a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Doktori védését követően a Varga József alapítvány posztdoktori ösztöndíját kapta meg a BME-n. Az MTA Biomérnöki munkabizottságának az MTA Terpenoidkémiai és elemorganikus munkabizottságának tagja valamint a Magyar Kémikusok Egyesülete és a Magyar Mikrobiológiai Társaság tagja.

Publikációk:

 1. Zs. Nagymáté, L. Jurecska, Cs. Romsics, F. Tóth, V. Bódai, É. Mészáros, Szabó, B. Erdélyi, K. Márialigeti: Preparation and characterization of site‑specific dechlorinating microbial inocula capable of complete dechlorination enriched in anaerobic microcosms amended with clay mineral. World Journal of Microbiology and Biotechnology, (2020) 36:29, https://doi.org/10.1007/s11274-020-2806-7
 2. L. Nagy-Győr, M. Lăcătuş, D. Balogh-Weiser, P. Csuka, V. Bódai, B. Erdélyi, Zs. Molnár, G. Hornyánszky, Cs. Paizs, L. Poppe: How to Turn Yeast Cells into a Sustainable and Switchable Biocatalyst? On-Demand Catalysis of Ketone Bioreduction or Acyloin. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.9b03367
 3. Kmecz, I.; Simándi, B.; Poppe, L.; Juvancz, Z.; Renner, K.; Bódai, V.; Tőke, E. R.; Csajági, Cs.; Sawinsky, J.: Lipase-catalyzed Enantioselective Acylation of
  3-Benzyloxypropane-1,2-diol in Supercritical Carbon Dioxide, Biochem. Eng. J., 2006, 28, 3, 275-280.
  Független hivatkozások száma: 24
  Impakt faktor: 1,608
 4. Faigl, F.; Thurner, A.; Battancs, M.; Farkas, F.; Poppe, L.; Bódai, V.; Kmecz, I.; Simándi, B.: Efficient, scalable kinetic resolution of cis-4-benzyloxy-2,3-epoxybutanol, Tetrahedron: Asymmetry2005, 16, 3841-3847.
  Független hivatkozások száma: 2
  Impakt faktor: 2.429
 5. Bódai, V., Peredi, R., Bálint, J., Egri, G., Novák, L., Szakács, Gy., Poppe, L.: Novel Hydrolases from Thermophilic Filamentous Fungi for Enantiomer and Enantiotopic Selective Biotransformations, Adv. Synth. Catal., 2003, 345, (6-7), 811-818.
  Független hivatkozások száma: 3
  Impakt faktor: 3,783
 6. Bódai, V., Orovecz, O., Szakács, Gy., Novák, L., Poppe, L.: Kinetic resolution of trans-2-acetoxycycloalkan-1-ols by lipase-catalysed enantiomer selective acylation, Tetrahedron: Asymmetry., 2003, 14, 2605-2612.
  Független hivatkozások száma: 8
  Impakt faktor: 2.178
 7. Paizs, Cs., Toşa, M.; Bódai, V.; Szakács, Gy.; Kmecz, I.; Simándi, B.; Majdik, C.; Novák, L.; Irimie, F.D.; Poppe, L.: Kinetic resolution of 1-(benzofuran-2-yl)ethanols by lipase-catalysed enantiomer selective reactions, Tetrahedron: Asymmetry, 2003, 14,
  1943-1949.
  Független hivatkozások száma: 15
  Impakt faktor: 2.178
 8. Paizs, Cs.; Toşa, M.; Majdik, C.; Bódai, V.; Novák, L.; Irimie, F.-D.; Poppe, L.: Chemo-enzymic preparation of hydroxymethyl ketones, J. Chem. Soc., Perkin 1, 2002,21, 2400-2402.
  Független hivatkozások száma: 3
  Impakt faktor: 2.181
 9. Bódai, V., Novák, L., Poppe, L.: Synthesis and lipase-catalyzed enantiotope selective acetylation of 2-benzoyloxy-1,3-propanediol, SynLett, 1999, 759-761.
  Független hivatkozások száma: 9
  Impakt faktor: 2.551
 10. Bódai, V.:Mikroorganizmusok alkalmazása a kémiában, Környezetvédelem 2002,
  (3-4), 41.
 11. Kmecz, I.; Simándi, B.; Poppe, L.; Renner, K.; Bódai, V.; Csajági, Cs.: Study od enzyme-catalyzed esterification and hydrolysis in supercritical carbon dioxide, Olaj Szappan, Kozmetika, 51, 2002, 78-80.

Konferencia-kiadvány:

 1. Szatzker, G, Pilbak, S, Toke, E, Bódai, V., Poppe, L.,: Enantioselectivity in Candida antarctica lipase B reaction: transition states calculated by QM/MM methods, FEBS Journal 2005, 272, 114-114 Suppl. 1.
 2. Bódai, V.; Paizs, C.; Toşa, M.; Majdik, C.; Pilbák, S.; Novák, L.; Florin-Dan Irimie; Szakács, G.;  Poppe, L.: Novel hydrolases from thermofilic fungi for stereoselective biotransformations; BioTrans Olomouc 2003, június 28- július 3, 2003, 6th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations, Olomouc, Czech Republic, CHLSAC 97; Chemické listy 6, 486; ELŐADÁS-kiadvány (ISSN 0009-2770)Impakt faktor: 0.431
 3. Bódai, V.; Szakács, G.; Paizs, C.; Pilbák, S.; Peredi, R.; Bálint, J.; Egri, G.; Novák, L.; Dukai, J.; Poppe, L.: Novel hydrolases from thermophilic filamentous fungi for enantiomer and enantiotopic selective biotransformations; BioTrans Olomouc 2003, június 28 – július 3, 2003, 6th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations, Olomouc, Czech Republic, CHLSAC 97; Chemické listy 6, 487; ELŐADÁS-kiadvány (ISSN 0009-2770)Impakt faktor: 0.431
 4. Poppe, L.; Paizs, Cs.; Toşa M.; Majdik C.; Pilbák, S.; Bódai,V.; Szakács, Gy Novák L.; Irimie, F.-D.: Magas enantiomertisztaságú heterociklusos vegyületek előállítása biokatalitikus módszerekkel; VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2002 november 15-17, Kolozsvár, Románia, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 250-253; ELŐADÁS-kiadvány (ISBN 973-85809-8-6)
 5. Bódai,V.; Paizs, Cs., Toşa M., Majdik C., Peredi, R.; Egri G.; Bálint, J.; Novák L.; Szakács, Gy., Poppe, L.: Termofil fonalasgomba lipázok szintetikus alkalmazásának lehetőségei; VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2002. november 15-17, Kolozsvár, Románia, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 62-65; ELŐADÁS-kiadvány (ISBN 973-85809-8-6)

Előadások:

 1. Bódai, V.: Biokatalizátorok és biokatalitikus folyamatok vizsgálata és szintetikus alkalmazása BME Első Doktoráns Konferencia, 2003. november 26., Budapest
 2. Bódai,V.; Paizs, Cs., Toşa M., Majdik C., Peredi, R.; Egri G.; Bálint, J.; Novák L.; Szakács, Gy. Poppe, L.: Termofil fonalasgomba lipázok szintetikus alkalmazásának lehetőségei; VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2002. november 15-17, Kolozsvár, Románia, (magyar)
 3. Bódai, V., Peredi, R., Bálint, J., Novák, L., Poppe, L., and Szakács, Gy.: Termofil fonalasgombák hidroláz (lipáz) aktivitásának vizsgálata. XXIII. Kémiai Előadói Napok, 2000. november. 20-22. Szeged, NÍVÓDÍJAS (magyar)
 4. Poppe, L.; Paizs, Cs.; Toşa M.; Majdik C.; Pilbák, S.; Bódai,V.; Szakács, Gy Novák L.; Irimie, F.-D.: Magas enantiomertisztaságú heterociklusos vegyületek előállítása biokatalitikus módszerekkel; VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2002. november 15-17, Kolozsvár, Románia, (társszerzős-magyar)
 5. Bódai, V.; Kratky, C.; Rétey, J.; Poppe, L.: Crystallization trials and homology model for Sleeping beauty mutase of Esherichia coli  Synthesis for Solving Biological  Problems, Newcastle upon Tyne, Anglia augusztus 3 – 10 2002. (angol)
 6. Bódai, V.; Kratky, C. ; Rétey, J.; Poppe, L.:  Az Sbm fehérje tisztítása, kristályosítása és homológia modellje Az MTA Terpenoidkémiai és Elemorganikus Munkabizottság szakmai elõadóülése november 23. 2001. (magyar)
 7. Poppe, L.; Bódai, V.; Rétey, J.; Kratky, C.: Crystallization trials and homology model for Sleeping beauty mutase of Esherichia coli, Working meeting of  COST, 2001-2002, Action D21, Group 8: “Chemistry and biochemistry of the B12 coenzymes” 2001 augusztus 29-30, Firenze, Olaszország. (társszerzős-angol)
 8. Bódai V.: Kell-e nekünk biodízel? BME Ipari nyílt nap, 2001. február 28. (magyar)
 9. Poppe L.; Egri, G.; Bálint, J.; Bódai, V.; Szakács, Gy.; Fogassy, E.; Novál, L.: Biocatalytic preparation of chiral glycerol derivates, Biotrans’99, 1999. szeptember 26 – október 1. Giardini Naxos, Olaszország (társszerzős-angol)

Poszterek

 1. Bódai, V.; Kutasi, J.; Erdélyi, B.: Isolation and identification of psychrophile cellulose and xylan-degrading bacteria from agricultural soil samples in Hungary; 15th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology 2007 július 18-20, Budapest.
 2. Bódai, V.; Paizs, C.; Toşa, M.; Majdik, C.; Pilbák, S.; Novák, L.; Florin-Dan Irimie; Szakács, G.;  Poppe, L.: Novel hydrolases from thermofilic fungi for stereoselective biotransformations; BioTrans Olomouc 2003, 6th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations, Olomouc, 2003 június 28- július 3, Czech Republic.
 3. Bódai, V.; Szakács, G.; Paizs, C.; Pilbák, S.; Peredi, R.; Bálint, J.; Egri, G.; Novák, L.; Dukai, J.; Poppe, L.: Novel hydrolases from thermophilic filamentous fungi for enantiomer and enantiotopic selective biotransformations; BioTrans Olomouc 2003, 6th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations, 2003 június 28- július 3, Olomouc, Czech Republic.
 4. Bódai, V.; Paizs, Cs.;, Toşa, M.; Majdik, C., Kmecz I.; Simándi B.; Szakács Gy.; Poppe L.: Új lipázok heterociklusos vegyületek sztereoszelektív átalakításában Magyar Mikrobiológiai Társaság 2002 évi nagygyűlése, 2002 október 8-10, Balatonfüred.
 5. Kósa R.; Juhász R.; Bódai, V.; Szakács Gy.: Lipáztermelő termofil fonalas gombák szűrővizsgálata szilárd fázisú fermentációban Magyar Mikrobiológiai Társaság 2002 évi nagygyűlése, 2002 október 8-10, Balatonfüred.
 6. Bódai,V.; Peredi, R.; Bálint, J.; Novák L.; Poppe, L.; Szakács, Gy.: Termofil fonalasgombák hidroláz (lipáz) aktivitásának vizsgálata; II. Magyar Mikológiai Konferencia, 2002 május 29-31. Szeged.
 7. Kmecz, I,; Simándi, B., Poppe, L.; Renner, K,; Bódai, V.; Csajági, Cs,:Enzimkatalizált észterezési és hidrolitikus reakciók vizsgálata Szuperkritikus szén-dioxidos közegben Szuperkritikus oldószerek analitikai és műveleti alkalmazása konferencia, BME, 2002. május 23. Budapest.
 8. B
  ódai,
  V., Poppe, L., and Szakács, G.: Hydrolases from thermophilic filamentous fungi. BioTrans 2001, 2001. szeptember 2-7. Darmstadt, Germany.
 9. Bódai, V.; Peredi, R.; Bálint, J.; Novák, L.; Poppe, L.; Szakács, G.: Screening of thermophilic fungi for hydrolase activity and enantiotope selective acylation of
  2-substitued-1,3-diols. International Conference on New Horizons in Biotechnology, 2001. április 18-21. Trivandium, India.
 10. Szakács, G.; Poppe, L.; Bódai, V.; Peredi, R.; Bálint, J.; Novák, L.: Screening of thermophilic fungi for hydrolase activity and enantiotope selective acylation of 2-substitued-1,3-diols., Pacifichem 2000, 2000. december 9-14. Honolulu, Hawaii.
 11. Bódai, V.; Peredi, R.; Bálint, J.; Novák, L.; Poppe, L.; Szakács, Gy.: Termofil fonalasgombák hidroláz aktivitásának mérése és tesztelése a 2-aciloxi-1,3-propándiolok enantiotóp szelektív acilezésénél IX. Fermentációs Kollokvium, 2000. október 5-8.Debrecen.
 12. Bódai, V.; Peredi, R.; Bálint, J.; Novák, L.; Poppe, L.; Szakács, Gy.: Termofil fonalasgombák hidroláz aktivitásának mérése és tesztelése a
  2-aciloxi-1,3-propándiolok enantiotóp szelektív acilezésénél International Training Course organized by the Hungarian Society for Microbiology and the UNESCO- Hebrew University of Jerusalem International School for Molecular Biology, Microbiology and Science for Peace 2000. augusztus 23-27. Keszthely.
 13. Bódai, V.; Egri, G.; Bálint, J.; Novák, L.; Poppe, L.: Synthesis and Lipase-catalyzed Enantiotope Selective Acetylation of 2-Acyloxypropane-1,3-diols, 27 th GDCh General Meeting and 37 th  IUPAC Congress 1999. augusztus 15-19., Németország, Berlin.
advanced-floating-content-close-btn