Viktória Bódai, PhD

Viktória Bódai PhD received her PhD degree from the Technical University of Budapest in 2003. Afterwards she won a post graduate scholarship from the University to continue her research work being engaged in the protein structures of various lipases. She is member of two Committees of Hungarian Academy of Sciences and member of the Hungarian Society for Microbiology.

Publikációk:

 1. Zs. Nagymáté, L. Jurecska, Cs. Romsics, F. Tóth, V. Bódai, É. Mészáros, Szabó, B. Erdélyi, K. Márialigeti: Preparation and characterization of site‑specific dechlorinating microbial inocula capable of complete dechlorination enriched in anaerobic microcosms amended with clay mineral. World Journal of Microbiology and Biotechnology, (2020) 36:29, https://doi.org/10.1007/s11274-020-2806-7
 2. L. Nagy-Győr, M. Lăcătuş, D. Balogh-Weiser, P. Csuka, V. Bódai, B. Erdélyi, Zs. Molnár, G. Hornyánszky, Cs. Paizs, L. Poppe: How to Turn Yeast Cells into a Sustainable and Switchable Biocatalyst? On-Demand Catalysis of Ketone Bioreduction or Acyloin. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.9b03367
 3. Kmecz, I.; Simándi, B.; Poppe, L.; Juvancz, Z.; Renner, K.; Bódai, V.; Tőke, E. R.; Csajági, Cs.; Sawinsky, J.: Lipase-catalyzed Enantioselective Acylation of
  3-Benzyloxypropane-1,2-diol in Supercritical Carbon Dioxide, Biochem. Eng. J., 2006, 28, 3, 275-280.
  Független hivatkozások száma: 24
  Impakt faktor: 1,608
 4. Faigl, F.; Thurner, A.; Battancs, M.; Farkas, F.; Poppe, L.; Bódai, V.; Kmecz, I.; Simándi, B.: Efficient, scalable kinetic resolution of cis-4-benzyloxy-2,3-epoxybutanol, Tetrahedron: Asymmetry2005, 16, 3841-3847.
  Független hivatkozások száma: 2
  Impakt faktor: 2.429
 5. Bódai, V., Peredi, R., Bálint, J., Egri, G., Novák, L., Szakács, Gy., Poppe, L.: Novel Hydrolases from Thermophilic Filamentous Fungi for Enantiomer and Enantiotopic Selective Biotransformations, Adv. Synth. Catal., 2003, 345, (6-7), 811-818.
  Független hivatkozások száma: 3
  Impakt faktor: 3,783
 6. Bódai, V., Orovecz, O., Szakács, Gy., Novák, L., Poppe, L.: Kinetic resolution of trans-2-acetoxycycloalkan-1-ols by lipase-catalysed enantiomer selective acylation, Tetrahedron: Asymmetry., 2003, 14, 2605-2612.
  Független hivatkozások száma: 8
  Impakt faktor: 2.178
 7. Paizs, Cs., Toşa, M.; Bódai, V.; Szakács, Gy.; Kmecz, I.; Simándi, B.; Majdik, C.; Novák, L.; Irimie, F.D.; Poppe, L.: Kinetic resolution of 1-(benzofuran-2-yl)ethanols by lipase-catalysed enantiomer selective reactions, Tetrahedron: Asymmetry, 2003, 14,
  1943-1949.
  Független hivatkozások száma: 15
  Impakt faktor: 2.178
 8. Paizs, Cs.; Toşa, M.; Majdik, C.; Bódai, V.; Novák, L.; Irimie, F.-D.; Poppe, L.: Chemo-enzymic preparation of hydroxymethyl ketones, J. Chem. Soc., Perkin 1, 2002,21, 2400-2402.
  Független hivatkozások száma: 3
  Impakt faktor: 2.181
 9. Bódai, V., Novák, L., Poppe, L.: Synthesis and lipase-catalyzed enantiotope selective acetylation of 2-benzoyloxy-1,3-propanediol, SynLett, 1999, 759-761.
  Független hivatkozások száma: 9
  Impakt faktor: 2.551
 10. Bódai, V.:Mikroorganizmusok alkalmazása a kémiában, Környezetvédelem 2002,
  (3-4), 41.
 11. Kmecz, I.; Simándi, B.; Poppe, L.; Renner, K.; Bódai, V.; Csajági, Cs.: Study od enzyme-catalyzed esterification and hydrolysis in supercritical carbon dioxide, Olaj Szappan, Kozmetika, 51, 2002, 78-80.

Konferencia-kiadvány:

 1. Szatzker, G, Pilbak, S, Toke, E, Bódai, V., Poppe, L.,: Enantioselectivity in Candida antarctica lipase B reaction: transition states calculated by QM/MM methods, FEBS Journal 2005, 272, 114-114 Suppl. 1.
 2. Bódai, V.; Paizs, C.; Toşa, M.; Majdik, C.; Pilbák, S.; Novák, L.; Florin-Dan Irimie; Szakács, G.;  Poppe, L.: Novel hydrolases from thermofilic fungi for stereoselective biotransformations; BioTrans Olomouc 2003, június 28- július 3, 2003, 6th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations, Olomouc, Czech Republic, CHLSAC 97; Chemické listy 6, 486; ELŐADÁS-kiadvány (ISSN 0009-2770)Impakt faktor: 0.431
 3. Bódai, V.; Szakács, G.; Paizs, C.; Pilbák, S.; Peredi, R.; Bálint, J.; Egri, G.; Novák, L.; Dukai, J.; Poppe, L.: Novel hydrolases from thermophilic filamentous fungi for enantiomer and enantiotopic selective biotransformations; BioTrans Olomouc 2003, június 28 – július 3, 2003, 6th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations, Olomouc, Czech Republic, CHLSAC 97; Chemické listy 6, 487; ELŐADÁS-kiadvány (ISSN 0009-2770)Impakt faktor: 0.431
 4. Poppe, L.; Paizs, Cs.; Toşa M.; Majdik C.; Pilbák, S.; Bódai,V.; Szakács, Gy Novák L.; Irimie, F.-D.: Magas enantiomertisztaságú heterociklusos vegyületek előállítása biokatalitikus módszerekkel; VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2002 november 15-17, Kolozsvár, Románia, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 250-253; ELŐADÁS-kiadvány (ISBN 973-85809-8-6)
 5. Bódai,V.; Paizs, Cs., Toşa M., Majdik C., Peredi, R.; Egri G.; Bálint, J.; Novák L.; Szakács, Gy., Poppe, L.: Termofil fonalasgomba lipázok szintetikus alkalmazásának lehetőségei; VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2002. november 15-17, Kolozsvár, Románia, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 62-65; ELŐADÁS-kiadvány (ISBN 973-85809-8-6)

Előadások:

 1. Bódai, V.: Biokatalizátorok és biokatalitikus folyamatok vizsgálata és szintetikus alkalmazása BME Első Doktoráns Konferencia, 2003. november 26., Budapest
 2. Bódai,V.; Paizs, Cs., Toşa M., Majdik C., Peredi, R.; Egri G.; Bálint, J.; Novák L.; Szakács, Gy. Poppe, L.: Termofil fonalasgomba lipázok szintetikus alkalmazásának lehetőségei; VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2002. november 15-17, Kolozsvár, Románia, (magyar)
 3. Bódai, V., Peredi, R., Bálint, J., Novák, L., Poppe, L., and Szakács, Gy.: Termofil fonalasgombák hidroláz (lipáz) aktivitásának vizsgálata. XXIII. Kémiai Előadói Napok, 2000. november. 20-22. Szeged, NÍVÓDÍJAS (magyar)
 4. Poppe, L.; Paizs, Cs.; Toşa M.; Majdik C.; Pilbák, S.; Bódai,V.; Szakács, Gy Novák L.; Irimie, F.-D.: Magas enantiomertisztaságú heterociklusos vegyületek előállítása biokatalitikus módszerekkel; VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2002. november 15-17, Kolozsvár, Románia, (társszerzős-magyar)
 5. Bódai, V.; Kratky, C.; Rétey, J.; Poppe, L.: Crystallization trials and homology model for Sleeping beauty mutase of Esherichia coli  Synthesis for Solving Biological  Problems, Newcastle upon Tyne, Anglia augusztus 3 – 10 2002. (angol)
 6. Bódai, V.; Kratky, C. ; Rétey, J.; Poppe, L.:  Az Sbm fehérje tisztítása, kristályosítása és homológia modellje Az MTA Terpenoidkémiai és Elemorganikus Munkabizottság szakmai elõadóülése november 23. 2001. (magyar)
 7. Poppe, L.; Bódai, V.; Rétey, J.; Kratky, C.: Crystallization trials and homology model for Sleeping beauty mutase of Esherichia coli, Working meeting of  COST, 2001-2002, Action D21, Group 8: “Chemistry and biochemistry of the B12 coenzymes” 2001 augusztus 29-30, Firenze, Olaszország. (társszerzős-angol)
 8. Bódai V.: Kell-e nekünk biodízel? BME Ipari nyílt nap, 2001. február 28. (magyar)
 9. Poppe L.; Egri, G.; Bálint, J.; Bódai, V.; Szakács, Gy.; Fogassy, E.; Novál, L.: Biocatalytic preparation of chiral glycerol derivates, Biotrans’99, 1999. szeptember 26 – október 1. Giardini Naxos, Olaszország (társszerzős-angol)

Poszterek

 1. Bódai, V.; Kutasi, J.; Erdélyi, B.: Isolation and identification of psychrophile cellulose and xylan-degrading bacteria from agricultural soil samples in Hungary; 15th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology 2007 július 18-20, Budapest.
 2. Bódai, V.; Paizs, C.; Toşa, M.; Majdik, C.; Pilbák, S.; Novák, L.; Florin-Dan Irimie; Szakács, G.;  Poppe, L.: Novel hydrolases from thermofilic fungi for stereoselective biotransformations; BioTrans Olomouc 2003, 6th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations, Olomouc, 2003 június 28- július 3, Czech Republic.
 3. Bódai, V.; Szakács, G.; Paizs, C.; Pilbák, S.; Peredi, R.; Bálint, J.; Egri, G.; Novák, L.; Dukai, J.; Poppe, L.: Novel hydrolases from thermophilic filamentous fungi for enantiomer and enantiotopic selective biotransformations; BioTrans Olomouc 2003, 6th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations, 2003 június 28- július 3, Olomouc, Czech Republic.
 4. Bódai, V.; Paizs, Cs.;, Toşa, M.; Majdik, C., Kmecz I.; Simándi B.; Szakács Gy.; Poppe L.: Új lipázok heterociklusos vegyületek sztereoszelektív átalakításában Magyar Mikrobiológiai Társaság 2002 évi nagygyűlése, 2002 október 8-10, Balatonfüred.
 5. Kósa R.; Juhász R.; Bódai, V.; Szakács Gy.: Lipáztermelő termofil fonalas gombák szűrővizsgálata szilárd fázisú fermentációban Magyar Mikrobiológiai Társaság 2002 évi nagygyűlése, 2002 október 8-10, Balatonfüred.
 6. Bódai,V.; Peredi, R.; Bálint, J.; Novák L.; Poppe, L.; Szakács, Gy.: Termofil fonalasgombák hidroláz (lipáz) aktivitásának vizsgálata; II. Magyar Mikológiai Konferencia, 2002 május 29-31. Szeged.
 7. Kmecz, I,; Simándi, B., Poppe, L.; Renner, K,; Bódai, V.; Csajági, Cs,:Enzimkatalizált észterezési és hidrolitikus reakciók vizsgálata Szuperkritikus szén-dioxidos közegben Szuperkritikus oldószerek analitikai és műveleti alkalmazása konferencia, BME, 2002. május 23. Budapest.
 8. B
  ódai,
  V., Poppe, L., and Szakács, G.: Hydrolases from thermophilic filamentous fungi. BioTrans 2001, 2001. szeptember 2-7. Darmstadt, Germany.
 9. Bódai, V.; Peredi, R.; Bálint, J.; Novák, L.; Poppe, L.; Szakács, G.: Screening of thermophilic fungi for hydrolase activity and enantiotope selective acylation of
  2-substitued-1,3-diols. International Conference on New Horizons in Biotechnology, 2001. április 18-21. Trivandium, India.
 10. Szakács, G.; Poppe, L.; Bódai, V.; Peredi, R.; Bálint, J.; Novák, L.: Screening of thermophilic fungi for hydrolase activity and enantiotope selective acylation of 2-substitued-1,3-diols., Pacifichem 2000, 2000. december 9-14. Honolulu, Hawaii.
 11. Bódai, V.; Peredi, R.; Bálint, J.; Novák, L.; Poppe, L.; Szakács, Gy.: Termofil fonalasgombák hidroláz aktivitásának mérése és tesztelése a 2-aciloxi-1,3-propándiolok enantiotóp szelektív acilezésénél IX. Fermentációs Kollokvium, 2000. október 5-8.Debrecen.
 12. Bódai, V.; Peredi, R.; Bálint, J.; Novák, L.; Poppe, L.; Szakács, Gy.: Termofil fonalasgombák hidroláz aktivitásának mérése és tesztelése a
  2-aciloxi-1,3-propándiolok enantiotóp szelektív acilezésénél International Training Course organized by the Hungarian Society for Microbiology and the UNESCO- Hebrew University of Jerusalem International School for Molecular Biology, Microbiology and Science for Peace 2000. augusztus 23-27. Keszthely.
 13. Bódai, V.; Egri, G.; Bálint, J.; Novák, L.; Poppe, L.: Synthesis and Lipase-catalyzed Enantiotope Selective Acetylation of 2-Acyloxypropane-1,3-diols, 27 th GDCh General Meeting and 37 th  IUPAC Congress 1999. augusztus 15-19., Németország, Berlin.
advanced-floating-content-close-btn